1. DEFINITIES

1.1 Wanneer de volgende woorden met hoofdletters in deze voorwaarden worden gebruikt, is dit wat ze betekenen:
(a) Goederen: de goederen die wij aan u verkopen zoals uiteengezet in de Bestelling;
(b) Bestelling: uw bestelling voor de Goederen;
(c) Voorwaarden: de voorwaarden uiteengezet in dit document; en
(d) Wij / onze / ons: Purple Line Limited (onze gegevens staan ​​vermeld in clausule 8).
1.2 Wanneer we de woorden “schrijven” of “geschreven” in deze voorwaarden gebruiken, omvat dit ook e-mail, tenzij we anders zeggen.

2. ONS CONTRACT MET U

2.1 Dit zijn de voorwaarden waarop wij goederen aan u leveren.
2.2 Zorg ervoor dat u deze voorwaarden zorgvuldig leest, en controleer of de details op de bestelling en in deze voorwaarden volledig en nauwkeurig zijn voordat u de bestelling ondertekent. Deze voorwaarden worden bindend voor u en ons wanneer uw bestelling wordt voltooid in aanwezigheid van een van onze verkoopvertegenwoordigers, op welk punt er een contract tussen u en ons tot stand komt.
2.3 Als een van deze voorwaarden strijdig is met een voorwaarde van de bestelling, heeft de bestelling voorrang.
2.4 We zullen een bestelnummer aan de bestelling toewijzen en u hiervan op de hoogte stellen wanneer we de bestelling bevestigen. Vermeld a.u.b. het bestelnummer in alle volgende correspondentie met ons met betrekking tot de bestelling.
2.5 Onze website, catalogus en brochure zijn uitsluitend bedoeld voor de promotie van onze goederen in het VK.
2.6 De afbeeldingen van de goederen op onze website of in een van onze catalogi of brochures zijn alleen ter illustratie. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om de kleuren nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat de weergave van de kleuren op uw computer of de afgedrukte afbeeldingen de kleur van de goederen nauwkeurig weergeven. Uw goederen kunnen enigszins afwijken van die afbeeldingen.

3. LEVERING VAN GOEDEREN (ALLEEN AFHALEN)

3.1 Alle bestellingen worden door ons geaccepteerd op basis van het feit dat de goederen door u worden opgehaald bij ons (u wordt hiervan op de hoogte gebracht voordat ze worden opgehaald). De goederen worden daarom geleverd wanneer u ze ophaalt.
3.2 We nemen contact met u op met een geschatte ophaaldatum en -tijd. Onze normale werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur, maar we kunnen met u afspreken dat de Goederen op een ander adres of op een andere datum of tijd worden opgehaald, in welk geval we u zullen informeren over de relevante ophaaltijden. en andere inzamelingsregelingen.
3.3 De levering van een bestelling is voltooid wanneer u deze bij ons ophaalt.
3.4 De Goederen vallen onder uw verantwoordelijkheid vanaf het moment dat u ze bij ons ophaalt.
3.5 U bent eigenaar van de Goederen wanneer wij de volledige betaling hebben ontvangen.

4. ALS DE GOEDEREN GEBREKEN ZIJN

Als consument heeft u wettelijke rechten met betrekking tot Goederen die defect zijn of niet zoals beschreven. Advies over uw wettelijke rechten is verkrijgbaar bij uw plaatselijke Citizens ‘Advice Bureau of Trading Standards Office. Niets in deze voorwaarden heeft invloed op deze wettelijke rechten.

5. PRODUCTGARANTIE

5.1 Wij garanderen dat de goederen bij levering en gedurende een periode van 12 maanden na levering vrij zijn van gebreken of defecten in materiaal of vakmanschap. OPUS draagt ​​de arbeidskosten en onderdelen (exclusief transport) voor goederen die onder deze garantie worden gerepareerd, maar dit is niet van toepassing in de omstandigheden beschreven in clausule 5.2. Nadat u toestemming heeft gekregen, moet u de OPUS voor inspectie naar uw plaats van aankoop terugsturen.
5.2 Deze garantie is niet van toepassing op enig defect in de goederen die het gevolg zijn van:
(a) redelijke slijtage;
(b) opzettelijke of onopzettelijke schade, abnormale opslag- of werkomstandigheden, stormschade, nalatigheid door u of door een derde partij.
(c) als u de goederen niet bedient, gebruikt of onderhoudt in overeenstemming met de volledige instructies in de gebruikershandleiding.

(d) elke wijziging of reparatie door u of door een derde die niet een van onze erkende reparateurs is; en
(e) elke door u verstrekte specificatie.
5.3 Deze garantie vormt een aanvulling op uw wettelijke rechten met betrekking tot de Goederen die defect zijn of niet zoals beschreven. Advies over uw wettelijke rechten is verkrijgbaar bij uw plaatselijke Citizens ‘Advice Bureau of Trading Standards Office.

6. PRIJS EN BETALING

6.1 De prijs van de goederen wordt vermeld in de bestelling en is inclusief btw tegen het tarief dat van kracht is op de datum van de bestelling.
6.2 U moet voor de Goederen betalen voordat u ze ophaalt met een creditcard of bankpas (of een andere betalingswijze die voor ons acceptabel is). We accepteren betalingen met alle gangbare debet- en creditcards, behalve American Express.

7. ONZE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U

7.1 Als we niet voldoen aan deze voorwaarden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt die een voorzienbaar gevolg is van onze schending van de voorwaarden of onze nalatigheid, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade die niet te voorzien is. Verlies of schade is te voorzien als ze een duidelijk gevolg waren van onze schending of als ze door u en ons werden overwogen op het moment dat we dit contract aangingen.
7.2 Wij leveren de Goederen alleen voor huishoudelijk en privégebruik. U stemt ermee in de Goederen niet te gebruiken voor commerciële, zakelijke of wederverkoopdoeleinden, en Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of